ข่าวสาร
Category
การส่งมอบเครื่องดึงคอดึงหลังอัตโนมัติ (TM-400) เครื่องบำบัดด้วยคลื่นอุลตราซาวด์ร่วมกับกระแสไฟฟ้า (EU-941) เครื่องให้การรักษาด้วยช็อกเวฟ (Radialspec) ณ โรงพยาบาลหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
Posted : 02 กุมภาพันธ์ 2564
Back To Top