ข่าวสาร
Category
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งประเทศไทย ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากไวรัสโควิด-19ไว้ในเว็บไซต์สำนักงาน ทางบริษัทมาร์ธา กรุ๊ป จำกัด จึงให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ในการป้องกันตนเอง
Posted : 22 มกราคม 2564
Back To Top