ข่าวสาร
Category
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา บริษัทมาร์ธา กรุ๊ป จำกัด ได้เข้าร่วมออกบูธในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ในหัวข้อเรื่อง วิกฤตและโอกาสสำหรับโรงพยาบาลชุมชน ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอต ปทุมธานี
Posted : 17 ธันวาคม 2563
Detail :

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา บริษัทมาร์ธา กรุ๊ป จำกัด ได้เข้าร่วมออกบูธในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ในหัวข้อเรื่อง วิกฤตและโอกาสสำหรับโรงพยาบาลชุมชน ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอต ปทุมธานี ภายในงานได้มีการนำเครื่องมือแพทย์ของทางบริษัทไปให้ผู้ร่วมงานได้ทดลองใช้ โดยนายอนุทิน ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เข้ามาเยี่ยมชมและทดลองสินค้าของทางบริษัทด้วย

Back To Top