ข่าวสาร
Category

17 ธันวาคม 2563

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน

14 ธันวาคม 2563

การสาธิตวิธีการใช้เครื่องดึงคอดึงหลังอัตโนมัติ TM-400 เขตอีสาน

02 กุมภาพันธ์ 2564

การส่งมอบเครื่องดึงคอดึงหลังอัตโนมัติ (TM-400) เครื่องบำบัดด้วยคลื่นอุลตราซาวด์ร่วมกับกระแสไฟฟ้า (EU-941) เครื่องให้การรักษาด้วยช็อกเวฟ (Radialspec) ณ โรงพยาบาลหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

22 มกราคม 2564

ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

01 ธันวาคม 2563

การอบรมเชิงปฏิบัติการกายภาพบำบัด

Back To Top