ข่าวสาร
Category

17 ธันวาคม 2563

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน

14 ธันวาคม 2563

การสาธิตวิธีการใช้เครื่องดึงคอดึงหลังอัตโนมัติ TM-400 เขตอีสาน

02 กุมภาพันธ์ 2564

การส่งมอบเครื่องดึงคอดึงหลังอัตโนมัติ (TM-400) เครื่องบำบัดด้วยคลื่นอุลตราซาวด์ร่วมกับกระแสไฟฟ้า (EU-941) เครื่องให้การรักษาด้วยช็อกเวฟ (Radialspec) ณ โรงพยาบาลหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

22 มกราคม 2564

ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

01 ธันวาคม 2563

การอบรมเชิงปฏิบัติการกายภาพบำบัด

23 ตุลาคม 2562

Ultrasound therapy และ Electrotherapy

08 ตุลาคม 2562

ภาคอีสาน โครงการสัมมนา Appropriate treatment methods for Common diseases by ES US

07 ตุลาคม 2562

ภาคกลาง โครงการสัมมนา Appropriate treatment methods for Common diseases by ES US

21 กันยายน 2561

อบรม High Volt and Combination

Back To Top